عشق من و تو

 

مابا هم ميريم توی جاده سبز زندگی تا تنهاييهای يکديگر را پر کنيم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٢۳ - حمیدرضا