عشق من و تو

 

نوروز ( من و جوجو)

فرا رسیدن نوروز این جشن و آیین باستانی به یادگار مانده از نیاکان آریایی مان رو به تمام

پارسی زبان دنیا    مردم افغانستان و تاجیکستان  و آذربایجان  و  تمام کرد ها و بلوچ های

و ساکنان ایران زمین شاد باش  و تبریک می گم.

حمیدرضا ( من و جوجو)

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
                                                                          بادت اندر شـهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم فال نیکو    مال          وافر     حال   خوش 
                                                                        اصـل ثابـت نـسـل باقی تخت عالی بخت رام

از حافظ

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢۱ - حمیدرضا