عشق من و تو

 

گفتـم که لبت, گفت لبم آب حیات ...حافظ

گفتـم که لبت, گفت لبم آب حیات
گفتم دهنت, گفت زهی حب نبات
گفتـم سخن تو, گفت حافظ گفتا
شادی همه لطیفه گویان صـلوات

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢٠ - حمیدرضا