عشق من و تو

 

مهدی اخوان ثالث

خشکید و کویر لوت شد دریامان
 امروز بد و از آن بتر فردامان
زین تیره دل دیو سفت مشتی شمر
 چون آخرت یزید شد دنیامان

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/٢۸ - حمیدرضا