عشق من و تو

 

م. آزاد

من از پریشانی ها
 سخن نمیگویم
بزرگ بودن رود از پرنده یی ست که با نای سبز خونین می خواند
بزرگ بودن رود از نبودنست
به دریا نشستن است
و رازی نگفتن است
نه گفتن
من از پریشانی ها سخن چگونه بگویم ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/٢۸ - حمیدرضا