عشق من و تو

 

سحر...م.آزاد

در کویر کبود آتشها
خار هر شعله خیره مانده براه
اختران کورمانده در پس ابر
بردگان قوز کرده در بن چاه
می چکد از گلوی محکومان
قطره قطره سرود دهشت و درد
 می رمد آهویی به دامن دشت
 تا برانگیزد از سیاهی گرد
لیک اینجا سرد گویانند
دل به دریا سپرده موج آسا
 می خزند از کرانه های ظلام
تا دم صبح تا دل دریا

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱٤ - حمیدرضا