عشق من و تو

 

آن روز، روز باران...محمد حقوقی

آن روز
 روز باران بود
 آن روز روز باد
 من
 سبزه زار
 ساحل
 در هاله ی سکوت فرو بودیم
 دریای دور
 از رویش سپید و کبود موج
 در آستان سبز بهاران بود
 در دور دست
 در سبزه زار
ناگاه
 باغی از زنبق
 رست
آن روز
 امواج یاد
 آرام آرام
 در ساحل سپید نشستند
 من
 سبزه زار
ساحل
آن روز ، روز باران بود
 آن روز ، روز زنبق

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱٤ - حمیدرضا