عشق من و تو

 

شخصيت كوروش كبير از زبان يونانيان

هردوت گويد كوروش پادشاهي بزرگوار بخشنده و آسان گير بود همچون ديگر خسروان به جمع مال و منال حريص نبود بلكه در بخشش و كرم افراط مي كرد داد مظلومين را مي داد و انچه را خير خلق در آن بود هدف خود قرار داده بود.

گزنفون ميگويد كوروش پادشاهي هوشيار و مهربان بود با نبوغ پادشاهي ملكات و فضائل حكما نيز در او جمع شده بود كوشش داشت كشور خود را به اوج عظمت برساند بخشش او بر جبروت و جلال او مي چربيد خدمت همنوع را شعار خود قرارداده بود و خوي او دادگستري و احقاق حق ستمديدگان بود تواضع و نرم دلي جي كبر و غرور را در سر او اشغال كرده بود.

كوروش چنان شخصيت عظيم و بزرگي داشته كه دوست و دشمن به آن اعتراف كرده اند و چنان اين شخصيت در جهان زبانزد خاص و عام بوده كه دشمنان آتشين ايرانيان هم به طور كامل نتوانسته اند آنرا محو نموده يا وارونه جلوه دهند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱۳ - حمیدرضا