عشق من و تو

 

شتاب مکن...احمد رضا احمدی

شتاب مکن
 که ابر بر خانه ات ببارد
 و عشق
 در تکه ای نان گم شود
 هرگز نتوان
 آدمی را به خانه آورد
آدمی در سقوط کلمات
 سقوط می کند
 و هنگام که از زمین برخیزد
 کلمات نارس را
به عابران تعارف می کند
 آدمی را توانایی
 عشق نیست
در عشق می شکند و می میرد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱۱ - حمیدرضا