عشق من و تو

 

قدرم می دونی یه روز...رضا صادقی

يه روزي قدرمو ميدوني كه ديره . روزي كه كسي سراغت نميگيره
يه روز ميدوني من كي و چي بودم . روزي كه از نبودنم غصه ات ميگره
باشه خوبم از كنارت ساده ميرم . با وجود اينكه ميدونم ميميرم
به خدا قدرمو ميدوني يه روزي . روزي كه از تو جدا ميشه مسيرم

قدرمو ميدوني يه روز . يادم میفتي شب و روز
صدام تو گوشت ميپيچه . مثل يه آه سينه سوز
حسرت يك لحظه نگام . دلتنگ ميشي بدجور برام
اون روزها دور نيست به خدا . حتی به خوابت نميام

قدرمو ميدوني يه روز . يادم میفتي شب و روز
صدام تو گوشت ميپيچه . مثل يه آه سينه سوز
حسرت يك لحظه نگام . دلتنگ ميشي بدجور برام
اون روزها دور نيست به خدا . حتی به خوابت نميام

يه روزي قدرمو ميدوني كه ديره . اسم من از توي لحظه هات نميميره
ديگه نيستم اون شبهاي پر ستاره . وقتي كه دلت بهونمو ميگيره

اما اون روز خدا كنه نباشه . نشنوم از رفتن من غصه داري
من ميبينم اون شبايي رو كه ديگه . واسه گريه شونهامو كم مياري ی ی

قدرمو ميدوني يه روز . يادم ميوفتي شب و روز
صدام تو گوشت ميپيچه . مثل يه آه سينه سوز

حسرت يك لحظه نگام . دلتنگ ميشي بدجور برام
اون روزها دور نيست به خدا . حتی به خوابت نميام

قدرمو ميدوني يه روز . يادم ميوفتي شب و روز
صدام تو گوشت ميپيچه . مثل يه آه سينه سوز

حسرتيك لحظه نگام . دلتنگ ميشي بدجور برام
اون روزها دور نيست به خدا . حتی به خوابت نميام

قدرم می دونی یه روز
قدرم می دونی یه روز
قدرم می دونی یه روز

يه روزي قدرمو ميدوني كه ديره . اسم من از توي لحظه هات نميميره
ديگه نيستم اون شبهاي پر ستاره . وقتي كه دلت بهونمو ميگيره

اما اون روز خدا كنه نباشه . نشنوم از رفتن من غصه داري
من ميبينم اون شبايي رو كه ديگه . واسه گريه شونهامو كم مياري ی ی

قدرمو ميدوني يه روز . يادم میفتي شب و روز
صدام تو گوشت ميپيچه . مثل يه آه سينه سوز

حسرت يك لحظه نگام . دلتنگ ميشي بدجور برام
اون روزها دور نيست به خدا . حتی به خوابت نميام

قدرمو ميدوني يه روز . يادم میفتي شب و روز
صدام تو گوشت ميپيچه . مثل يه آه سينه سوز

حسرت يك لحظه نگام . دلتنگ ميشي بدجور برام
اون روزها دور نيست به خدا . حتی به خوابت نميام

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٩ - حمیدرضا