عشق من و تو

 

اين ديگه واقعا محشره

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/۳٠ - حمیدرضا


واقعا بعضی ها چقدر هنرمند هستن؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/۳٠ - حمیدرضا


 

شادترین افراد لزوما بهترین چیزها رو ندارن.اونا فقط از اونچه تو راهشون هست بهترین استفاده رو می برن.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٢۸ - حمیدرضا


به سوی تو مياييم پروردگارا به ما جان تازه ای ده برای ادامه مسير زندگی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٢۳ - حمیدرضا


مابا هم ميريم توی جاده سبز زندگی تا تنهاييهای يکديگر را پر کنيم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٢۳ - حمیدرضا


حافظ

يارب آن نوگل خندان که سپردی به منش

                                          می سپارم به تو از چشم حسود چمنش

گرچه از کوی وفا گشت به صدر مرحله دور

                                         دور باد آفت دور فلک از جان و تنش

گر به سرمنزل سلمی رسی از باد صبا

                                         چشم دارم که سلامی برسانی ز منش

به ادب نافه گشايی کن از ان زلف سياه

                                         جای دلهای عزيز است به هم برمزنش

گو دلم حق وفا با خط و خالت دارد

                                         محترم دار دران طره عنبر شکنش

در مقامی که به ياد لب او می نوشند

                                        سفله آن مست که باشد خبر از خويشتنش

عرض و مال از در ميخانه نشايد اندوخت

                                       هرکه اين آب خورد رخت به دريا فکنش

هرکه ترسد ز ملال انده عشقش نه حلال

                                       سر ما و قدمش يا لب ما و دهنش

شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است

                                      آفرين بر نفس دلکش و لطف سخنش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٢۳ - حمیدرضا


 

برای دوست خوبم پريسا

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٢۳ - حمیدرضا


 

شنيدم چو قوي زيبا بميرد

فريبنده زاد و فريبا بميرد

شب مرگ تنها نشيند به گنجي

رود گوشه اي دوز تنها بميرد

در ان گوشه چندان غزل خواند

که خود در ميان غزلها بميرد

چو روزي از اغوش دريا بر امد

شبي هم در اغوش دريا بميرد

تو درياي مني اغوش بگشا

که مي خواهد اين قوي زيبا بميرد

 با گچ رنگارنگ بر تخته سياه بد بختي صورت خوشبختي را بکشيد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٢٠ - حمیدرضا


 

بی تو مهتاب شبی باز از کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم

شدم آن عاشق دیوانه که بودم.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/۱٧ - حمیدرضا


 

پاییز میشه عاشق تر برای تو اشک بریزمپاييز با تمام زيبايهاش شروع شده الان ديگه ميشه قشنگ اون رو لمس کرد و فهميد که چی هستش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/۱٢ - حمیدرضا


 

قسم به آيه چشمت به خوبيت به صفايت

               دوباره مثل هميشه دلم گرفته برايت

                            درآرزوی تو هر شب به خواب رفتم و اما

                                        نه ديدم و نه شنيدم نه چهره ات نه صدايت

                                                گره شده به گلويم چه بغض سرد و غريبی

                                                             اميد بسته ام امشب به دست عقده گشايت

                                                                    دلم هوای تو دارد بيا ببين که چگونه

                                                              بدون بال و پر اينجا نشسته ام به هوايت

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٧ - حمیدرضا


 

اين هم چند تای ديگه

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٧ - حمیدرضا


 

اين هم چند تا لباس عروس

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٧ - حمیدرضا